“כל רשמי ההוצל”פ פועלים עם מחשב הוצאה לפועל שיקרי ומעוות. הם יודעים מצוין את העובדות”

“כל רשמי ההוצל”פ פועלים עם מחשב הוצאה לפועל שיקרי ומעוות. הם יודעים מצוין את העובדות”

יוסף הרמן
11.05.2010 03:29
למצולם אין קשר לכתבה

למצולם אין קשר לכתבה


יוסף הרמן, המכיר לפני ולפנים את הנעשה בלשכות ההוצאה לפועל, מגיב על תזכיר הצעת חוק בעניין רשמי ההוצל”פיוסף  הרמן

טל.  054-4740618            פקס 077-4301362

ת.ד.  48022            תל-אביב, 61480

hermanjoseph22@gmail.com

____________________________________________________________________

10  במאי  2010

 

לכב’                                                                      

אבי ליכט

המשנה ליועץ המשפטי

לממשלה (כלכלי – פיסקלי)

ירושלים

 

א.נ.,

קיבלתי תזכיר חוק שהוכן במשרד המשפטים 803-10-2010-000086 ובו אתם מבקשים הערות.

אני מאמין שאתה באמת הכתובת למכתבי זה.

תחילה אגיד לך עובדה חמורה שקשורה בהוצאה לפועל:

א.      אין חוק בישראל. כל רשם של ההוצאה לפועל  לא מקיים חוק – הרשמים לא מכירים בכלל בקיומם של חוקים. זו עובדה חמורה ביותר, אבל מניסיוני הרב – זו האמת.

         15 תלונות נגד 10 רשמים שהוגשו לידי שר המשפטים פרופ’ נאמן, מנהל בתי המשפט השופט גל , נציב תלונות הציבור לא נבדקו ולא נחקרו כלל.

         10 רשמים עברו על החוק, פעם אחר פעם תוך החלטות שבהם אישרו מעשי מרמה, הונאה, גניבה וסחיטה של הזוכים ובאי כוחם.

         כידוע  איש לא העניק לרשמים את האפשרות לאשר מעשים פליליים. אבל הם מאשרים ללא חשש. רשם שמאשר ביצוע מעשים פליליים הוא עבריין.

         תשובת מנהל בתי המשפט השופט גל: “בדקנו התלונות ואין להן שחר” כך מגיב האדם שבחר את הרשמים, וחתם עימם על הסכם עבודה.

         מין תשובה כוללנית “בדקנו” “אין שחר” !!

         זה מעשה פלילי אדוני אבי ליכט. תשובה זו היא מעשה חמור ביותר, היות והיא שיתוף פעולה עם עבריינים. זו אלימות אמיתית!

         במקום להשיב כל תלונה לגופה, לבדוק , לחקור ורק לאחר מכן להסיק מסקנות על כל אחד בנפרד, הוא פשוט כותב: “בדקנו התלונות אין להן שחר”.

         זו עבירה חמורה ביותר של מנהל בתי המשפט, ורק על תשובה זו יש חובה לזרוק אותו מחוץ למערכת.

ב.      תלונה נגד רשם אדי לכנר שסגר תיק הוצאה לפועל תוך דיוני ערעור בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון. כך בדקו? כך כותבים? בושה.

         כל החלטות רשם זה הן עברות על החוק.

ג.      תלונה נגד רשם רט עמיעד, שרואה בתיק לפניו חשבון הוצאה לפועל שבו קיימת יתרת זכות של 469.848 ₪ תשלום יתר של החייב, ועל הרשם להורות לפי חוק הוצל”פ סעיף 20

         להחזיר מיד את הכסף לחייב – מיד הוא נותן הוראה לסגור ולקבור את התיק.

         בדרך זו הוא נענה לבקשה מלווה בכסף של מנהלי בנק לאומי אצלם מונח הכסף.

         הסבר – מלווה בכסף – יש חשד שהמוציא לפועל חנוך דיכטר בתל-אביב קיבל שוחד בסכום של 300.000 ₪ ממנהלי בנק לאומי, גליה מאור ואיתן רף. הכסף בכיסם, שלי ושל עוד מאות אלפי חייבים שהתיקים טופלו בדרך פלילית.

         עובדות אלו נמסרו על ידי מנהלים בבנק לאומי. התשלום מבוצע מקופה של כסף שחור שנקרא קופה ב’, שם מתנקזים לפחות 500 מיליון ₪ בשנה כספי גניבה וסחיטה.

ה.     תלונה נגד רשמת דבי ענת, שבמשך 30 חודשים, שנתיים וחצי מסייעת למנהלי בנק המזרחי טפחות, ביחוד המנכ”ל אלי יונס לא למלא החוק בישראל.

         חובה על הבנק לדווח על כל קבלת כספים שלא באמצעות ההוצל”פ סעיף 17 א[א].

         דרך יחידה לבדוק זאת היא דרך קבלת דפי חשבון של הבנק. 25 בקשות שלי אליה בבקשה שתוציא הוראה למנהלי הבנק להמציא דפי חשבון, מאחר וידוע לי על לפחות 30 תקבולים בסכומים של מאות אלפי שקלים שלא דווחו.

         הרשמת מסרבת להוציא הוראה. כך היא לא יודעת בכלל מה הוא חשבון אמת של חייב.

         אבל, ללא ידיעה כלל מה הם חובות החייב, אם חייב, או שכבר שילם 10 פעמים את חובו, היא מאשרת לב”כ הבנק להוציא 210 עיקולים בסכומים של 76 מיליון ₪ – זאת רק כדי לסחוט את החייב.        

         אבי ליכט – אין חוק – אין משפט – יש שחיתות , הפקרות מוחלטת!

1.      האם אתה יודע שמחשב ההוצאה לפועל עוות באופן חמור ביותר בידי מנהלי הנהלת בתי המשפט עוד בשנת 1995? עוות זה נעשה כדי שמחשב ההוצאה לפועל יוזן בריביות גבוהות בהרבה מהריביות שנפסקו על ידי שופטים.

         אם השופטים פסקו שחייב מחויב לשלם קרן + 15% ריבית שנתית. מחשב ההוצאה לפועל עוות לחלוטין, ומחייב את החייבים בהוצאה לפועל בריבית לפי חוק פסיקת ריבית 44% בשנה. כן אדוני – ניפוח חובות של 300% בריבית לשנה!

         זה מיליארדי שקלים בשנה.

         לפי חוק הנהלות הבנק חייבים לדווח על קבלת כספים בתוך 7 ימים.

         הבנקים לא מדווחים על 80% מהתקבולים, כך שהניפוח המטורף נעשה ללא גבול.

         לגבי ה – 20% שמדווחים, הם מדווחים לאחר חודשים ושנים.

         ואז, המחשב עוות לחלוטין, כך שהוא יודע לזכות לאחור לפי 6% בלבד.

         חיוב 44% זיכוי 6% בשנה. טירוף!

2.      כדאי שתבין, שרוב החייבים נמכר רכושם, וכך הם משלמים חוב אמת סמוך לפתיחת תיקי ההוצאה לפועל. אבל, כתוצאה ממעשי הפשע הנ”ל, חובות החייבים מנופחים משעה לשעה.

         רשמים פועלים לפי מסך מחשב ההוצאה לפועל לפניהם. הם זורקים משפחות מבתיהם, זורקים חייבים לבתי סוהר למרות שהחייב כבר שילם 10 פעמים את החוב.

         אתה מבין שכל הרשמים פועלים עם מחשב הוצאה לפועל שיקרי ומעוות.

         הרשמים יודעים מצוין את העובדות.

         אבל, לדברי רשמים הם מאולצים לפעול בדרך חמורה זו, היות והובטח להם שהפרס עבור סיוע למערכת הם יקבלו מינוי של שופטי שלום.

         מתברר היום, שרשמים שהיו עבריינים על החוק כרשמים, הם שופטי שלום, ואנחנו רואים בעליל שופטים אלו עוברים על החוק כשופטים.

         אמר השופט ברק: מזרעים מורעלים יוצא עץ מורעל וכך גם פירותיו מורעלים. לדעתי – חובה מידית לשלוח את כל השופטים ששימשו רשמים. אנשים שזרקו מבתיהם אנשים, או שזרקו אנשים לבתי סוהר כשהם יודעים שאין חובות, הם לא שופטים.

         חמור יותר – הנהלות הבנקים ועורכי הדין מחזיקים בגרון את השופטים, וכך לא מדובר בשופטים כלל.

3.      קיימת תופעה מטורפת במערכת ההוצאה לפועל, שבה בחשבונות החייבים קיימות יתרות זכות שחובה להחזיר לחייבים (ראה סעיף ג’).

         חשבון ההוצאה לפועל מראה יתרות בזכות, לזכותו של החייב. כדי למנוע בחשבון ההוצל”פ את המראה של יתרת הזכות, מבצע המוציא לפועל פשע ממש. הוא מבקש לשבש את מחשב ההוצאה לפועל. לכן הוא מסמן לפני יתרת הזכות בסימן # סולמית.

         סימון זה, מונע מהמחשב להבחין ביתרת הזכות ואז המחשב כותב יתרת – 0 -.

         כך למעשה, עוברים מיליארדי שקלים של חייבים שנסחטו ונעשקו לכיסי מנהלי בנקים ועורכי דינם.

         אנשים נבזזו לחלוטין – גם סחטו אותם בחישובי ריבית מטורפים, גם נמכר ביתם, וגם הכסף שנשאר נמסר במתנה על ידי רשמים והמוציא לפועל לידי אותם מנהלי בנקים.

4.      אגיד לך אדוני – היות ואתה היועץ המשפטי לממשלה – כלכלי-פיסקלי:

א.      אני מאמין שאתה כתובת טובה, לדעת את האמת על שקורה בישראל, במשרד המשפטים ובמערכת הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה.

ב.      לא מדובר בשחיתות. מדובר בריקבון המערכת באופן הקשה ביותר.

         היות וישנם 3.500.000 מיליון תיקי הוצאה לפועל פעילים של הבנקים, הרי שמדובר במליון משפחות בישראל, או 5 מיליון אזרחי ישראל קורבנות ריקבון זה.

ג.      מדובר במערכת שמבצעת פשע נגד רוב אזרחי ישראל, כמעט נגד עם שלם. גם בהיקף הקורבנות, גם בהיקף הסכומים, גם בהיקף הפעולות – מדובר בפשע הגדול בעולם.

         כן אבי ליכט – בישראל מתבצע הפשע הגדול בעולם.

ד.      לפי הערכה לפני שנה וחצי, רק בנק לאומי סוחט מהציבור מעל 7 מיליארד ₪ בשנה.

         אתה לא רואה במאזני הבנק את כל הכנסות העתק הללו. מאזני הבנק הם שקר מוחלט.

         להערכה שלי, חייבת היום הנהלת בנק לאומי להחזיר לקורבנות מעל 330 מיליארד ₪.

         בנק לאומי במצב של פשיטת רגל.

         בנק המזרחי סוחט מהלקוחות מעל 3.5 מיליארד ₪ בשנה. הוא חייב היום לפחות 150 מיליארד ₪. כך גם כל הבנקים בישראל.

ה.     נגיד בנק ישראל פרופ’ סטנלי פישר יודע מהאמת, שר האוצר יודע את האמת, אבל הם פוחדים שהציבור יסתער על הבנקים, לכן מספרים על יציבות הבנקים!

ו.       אין חוק בישראל. דירקטורים של בנק לאומי יודעים מצוין את כל הפרטים. איש לא ממלא את הוראות החוק וחובותיו של דירקטור. מדוע? הם מקבלים סכום עתק שיסתמו את הפה וישתפו פעולה.

ז.      אתן לך 2 דוגמאות שמתאימות לתפקידך:

         ביום 19-04-2005 הוציא השופט בנימיני פסק דין חלוט, שבו קבע שהחיובים בסעיפים “יומן” “גזברות” שהבנק חייב את הלקוחות בדפי החשבון אינם חוקיים ועל הבנק להחזיר את הכספים ללקוחות הבנק.

         מדובר בתביעה של 3 מיליארד ₪ ליום התביעה, שהסכום של התביעה 300 מיליון הוקטן לצורך המשפט. השופט בנימיני ת.א. 1465/03 קבע שחובה להחזיר ועל הנהלת הבנק לחדול מחיובי סרק אלו. השופט גם פנה למפקח על הבנקים שיבדוק וכן פנה אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיקפיד ויבדוק שהנהלת הבנק תפסיק מעשי מרמה אלו.

         המפקח על הבנקים לא עשה דבר. היועץ המשפטי לא עשה דבר, וכך הנהלת הבנק לא החזירה שקל אחד, ולא הפסיקה בחיובים הבלתי חוקיים עד לרגע זה.

         אם כך – למנהלי בנק המזרחי אין חוק, אין משפט. הפקרות מוחלטת.

         דרך אגב, על מנהלי הבנק להחזיר היום ללקוחות 10 מיליארד ₪. הם מצפצפים על שופטים ועל היועץ המשפטי לממשלה.

         לצורך זה שכרו את שירותי יעקב פרי, יו”ר הדירקטוריון שמגן על מעשים אלו. הוא עולה 12 מליון ₪ לשנה, וחוסך לבעלים 3 מיליארד ₪ בשנה.

         ביום 18-10-2009 קבע השופט יעקב אברהם, מחוזי מרכז 1039-05-08 שהנהלת בנק לאומי חייבה את לקוחות הבנק בחיובים בלתי חוקיים בסעיף “יומן”.

         כדי שתבין, לבנק לאומי 800.000 תיקי הוצל”פ ויותר. כל חיוב של 1000 ₪ לא כחוק הוא 800 מליון ₪ בלתי חוקי. (אותי חייבו בסכום של 535.000 ₪).

         לפי הערכה שלי, על הנהלת הבנק להחזיר ללקוחות הבנק רק בסעיף זה, בין 50 – 80 מיליארד ₪.

ח.     ובכן אבי ליכט – היכן הם כל עשרות מיליארדי השקלים בשנה שנגנבו ונבזזו מלקוחות הבנק? במאזני הבנק הם לא מופיעים. היכן הם? כיצד הם הגיעו לקירות הבנק ולא נספגו כלל במערכות הכספים של הבנקים?

         הגיע הזמן שממשלת ישראל תקים וועדת חקירה ממלכתית!

5.      אמסור לך עוד פרט אחד – כידוע חקיקת החוקים נעשית בידי וועדת החוקה.

         אני מודיע לך שוועדת החוקה בנושא של ההוצאה לפועל היא מערכת דימיונית, חמורה ביותר וחובה לנפץ את הדרך בה היא נערכת.

         יו’ר וועדת החוקה הוא ח”כ דוד רותם, איש הבנקים. קשור עימם, ייצג אותם, ויהנה בעתיד מהנאמנות אליהם.

         חברי וועדת החוקה הם חברי כנסת שהלוביסטים ועורכי דין הבנקים מחזיקים אותם קצר כדי שחוקים יצאו בהתאם לדרישות הבנקים.

         מוזמנים משתתפים בישיבות וועדת החוקה:

         עורכי דין של הבנקים, נציגים של הבנקים, אנשי הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה שמסתירים את כל האמת מחברי הוועדה, חברי ועד הנהלת בתי המשפט, וכמה נוספים שלא יודעים דבר על הנעשה במערכת.

         אני ביקשתי שנתיים ימים בכל שבועיים להופיע בפני וועדת החוקה ולספר על העובדות האמיתיות על הנעשה במערכת ההוצאה לפועל. אין ולא היה מעולם נציג החייבים.

         5 מיליון חייבים – ואין נציג אחד שיאמר את העובדות.

         הייתכן שבוועדת החוקה שדנה בחוקים וגזירות על חייבים אין נציג אחד לחייבים?

         אין אחד שיאמר עובדות ואמת?

         זו עובדה אדוני. לכן החוקים שנחקקו לאחרונה, תיקון 29 ברובו הוא מעשה חסר הגיון, מעשה מרמה שנועד בסך הכול לסחוט ביתר שאת את החייבים שגם כך נסחטו ללא גבול.

6.      תרשום לפניך אבי ליכט: בציבור יש תחושה שהמצב קרוב לאבדון. אין תקווה, וההפקרות היא ללא נשוא. קיים זעם כבוש בציבור של מיליוני אזרחים.  זעם זה יכול לפרוץ בכל רגע, ואז עשוי להיות שנראה אלימות נוראה, עד נהרות דם.

         קורבנות של פשע נורא לומדים את העובדות.

         תגובות רשמים, תגובות של מנהלי הנהלת בתי המשפט, מנהלי רשות האכיפה הן תגובות אלימות לכל דבר.

         התנהגותן של היועצת המשפטית לרשות האכיפה, עו’ד ענת הר-אבן, ושל סגניתה עו’ד ענת ליברמן היא היא אלימות לשמה.

         במקום לפעול מיד לתיקון מעשים הפליליים, הם משתלחות בנו, בציבור, משקרות שרים וחברי כנסת, משקרות את וועדת החוקה, ועושות ככל יכולתן לשמר את המערכת הרקובה פועלת.

         מצב חמור זה לא יכול להמשך.

         שר המשפטים פרופ’ נאמן יודע את כל העובדות. אני שלחתי אליו מכתבים עם מסמכים, והוא יודע את העובדות. מסתבר שהוא פוחד פחד אימים לעשות משהו.

         הוא השיב לשאילתה בכנסת של חיים אורון בשקרים, אבל סייג זאת “לפי נתונים שקיבלתי מראשי רשות האכיפה” – ושוב אלו עו’ד הר-אבן ועו’ד ליברמן ששיקרו אותו.

         מצב זה לא יכול להמשיך.

7.      אני חקרתי את מערכת הנהלות הבנקים – מחלקות הגביה – עורכי דין הבנקים – מערכות המשפט ושופטים – הוצאה לפועל ורשמים – חייבים – מצב מחריד ומפחיד.

         מעולם לא חלמתי שאמצא מנהלי בנקים שמעסיקים משפחות שופטים בגביית חובות.

         מתברר שיש ויש, כשהבכיר בין השופטים הוא השופט יהודה זפט, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב. אשתו עו’ד מרים זפט מועסקת על ידי בעלי ומנהלי בנק המזרחי.

         המעשים שגברת זו מבצעת במערכת ההוצאה לפועל הם חמורים ביותר.

8.      כל שנאמר במכתב זה הם עובדות אמת. לכל שנאמר יש לי מסמכים שמוכיחים את כל העובדות.

         אם אתה מבקש, אשמח אם תקבע פגישה ואמסור לך כמות רבה יותר של נתונים ומסמכים. טוב שאתם, במשרד היועץ המשפטי של הממלה תדעו את האמת והעובדות.

9.      אני שולח עם מכתב זה 2 מסמכים המראים חשבון הוצל”פ עם יתרות בזכות, שהודבקה להם סולמית, ואז שובש המחשב.

 

בכבוד הראוי

יוסף  הרמן

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר