*** דונאלד טראמפ למתחילים – סדרה מיוחדת לציבור בישראל ***

אהרן ברק נרצח פעם שלישית – הרוצחת הפעם: מרים נאור (מחזה דוקודרמה)

*** בנימין עבאס, מחמוד טראמפ ודונלד נתניהו עושים שלום ***

Benjamin Abbas, Mahmoud Trump and Donald J. Netanyahu Make Peace in the Middle East

עו"ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות  האזרח הבא – מצע מעודכן, אפריל 2017!

*** המאמר ה-4500: למרים נאור, על אמון הציבור בשופטיו ***  איילת שקד – כשלון ושחיתות *רובינשטיין אליקים הנבל – עכשיו תורך! * מישאל חשין – קווים לדמותו *** עמיעד רט, שופט: גנב! גנב! גנב!!! מדוע אתה לא תובע אותי?! *** אתר "משוב העם" לזכרו של אשר יגורתי גרוניס, טרוריסט פסיקת ה"הוצאות" *** בית המשפט העליון מחפה על מושחתי ההוצל"פ


תכנון ובנייה / בעריכת ד"ר אברהם בן-עזרא

מכת ברק

טל רבינוביץ', עו"ד 18.03.2015
מכת ברק

גישה מוסרית של מומחה מטעם בית המשפט, הסבור כי מותר לו להעלים דברים מבית המשפט על פי שיקול דעתו, מעלה עליו את החשד שבפועל הוא עושה זאת בשגרת עבודתו. לכן, מומחה מסוג כזה – אינו ראוי להתמנות כלל כמומחה

כאשר מומחה ממציא שיטה

טל רבינוביץ', עו"ד 16.02.2015
כאשר מומחה ממציא שיטה

ומה קורה כאשר שני מומחים שנתנו חוות דעת מטעם הקבלן סותרים זה את זה?


מנגנון תיקונים משפטי לבטיחות הציבור

כיצד יכולה עדות מומחה – שגם אינו מומחה – להיות לרועץ לצד שהביא אותו להעיד, ולפעול לטובת הצד-שכנגד

חשדנות שווא של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

את באי הכוח של הוועדה המקומית מממנים אותם אזרחים אשר צריכים לממן מכיסם גם את באי כוחם הם, וידוע שלרשות הרישוי כיס עמוק וזמן בלתי מוגבל לנהל משפטים ועררים. במצב בלתי מאוזן זה, יש לראות בחומרה את התנהלותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שאינה ל...


ליקוי המוצג למומחה בית המשפט שלא כלול בתביעה

מומחה מטעם בית המשפט בודק את הנכס בו מדובר, כידו הארוכה של בית המשפט, ורואה ליקוי כלשהו בדירה – נניח, מעברי רטיבות ועובש מחדר האמבטיה אל חדר שינה הצמוד לו. הוא מתעלם מקיומו של הליקוי. כשמפנים את תשומת לבו לכך, הוא טוען להגנתו כי הליקוי לא מופיע בכ...

תיק גינדוש: יוצאים מן החוק בחסות בית המשפט

ד"ר אינג' אברהם בן-עזרא 14.11.2009
כולל העבודות הנלוות

מעקב אחר אופן התנהלות בית המשפט אחר אירוע של פעילות חבלנית ופגיעה בתקרה של בית בנהריה, מול חוקי הבנייה המחייבים אחריות מהנדס רשום על עבודות קונסטרוקציה. כנראה שיש יוצאים מן הכלל, כלומר, יוצאים מן החוק בחסות בית המשפט...


עבירת בנייה כעבירה פלילית

ד"ר אברהם בן-עזרא 09.11.2009
עבירת בנייה כעבירה פלילית

בתחום רישוי הבנייה בישראל אנו עדים לפגיעות קשות של בתי המשפט בעברייני בנייה תוך התעלמות הכלל בסיסי שצריך להיות נר לרגלי בית המשפט, והוא, הפרדה מוחלטת בין העבירה לבין דיני התכנון והבנייה. איני קובע זאת במישור האקדמי המנותק מהמציאות היומיומית, ולכן ...

חוות דעת חוסמת זכויות

ד"ר אינג' אברהם בן-עזרא 04.11.2009
פיצול סעדים

רוכש דירה הנעזר במומחה כדי לבדוק את דירתו, צריך לנקוט במשנה זהירות לבל יאבד חלק ניכר מזכויותיו על ידי התקשרות עם מומחה העושה עבודה חלקית מתוך הסתייגות מהנושא של בקורת מבנים, מתוך הזדהות עם הצד הנגדי, מתוך רשלנות מקצועית או מתוך "צדקנות" יתירה.


מינוי מומחה לבדיקת דירה

ד"ר אינג' אברהם בן-עזרא 27.10.2009
מינוי מומחה לבדיקת דירה

כבר נחזו מומחים המכהנים מטעם בית המשפט, אשר הציגו לבית המשפט מצג שווא, בכך שהתעלמו מנזקי רטיבות, עובש וטחב אותם ראו בדירה, בטענה כי רטיבות ועובש אלו לא מצוינים בפרטי פרטיהם בחוות דעת צד לדיון [אלו, מן הסתם, תופעות שנוצרו בגלל בנייה פגומה לאחר שקבע...

סעד זמני לרוכשי דירה שאינה מתאימה למגורים

סעד זמני לקיצור הסבל של דיירים התובעים בגין נזקי בנייה, במקרים בהם ליקויי הבנייה יוצרים עילה לסעד זמני בנוסף לעיקר התביעה.


סייגים לזכות הקבלן לתקן את הליקויים

רוכש דירה אינו מחויב לעבור את כל מדורי התיקונים בדירתו ע"י הקבלן, ועל אף התנגדותו לביצוע התיקונים – יש וההתנגדות תיחשב ע"י בית המשפט כמוצדקת. [גם כאשר ההתנגדות לביצוע התיקונים בדירה לא תיחשב כמוצדקת – הקונה לא ייאבד את זכאותו לפיצויים].

אי התאמה משתמעת

ד"ר אינג' אברהם בן-עזרא 19.10.2009
אי התאמה משתמעת

אי התאמה אינה רק לחוזה הכתוב ולמסמכים המפורשים, אלא גם למה שמשתמע ממסמכי המכר. תוכנית הכוללת חדר גנרטור, תחייב את הקבלן גם בהתקנת הגנרטור.


תשובות לשאלות הבהרה לא כרוכות בשכר טרחה

בתי המשפט מזכים את המומחים בשכר טרחה על כך שהם, המומחים, מואילים להבהיר את חוות דעתם.........

חקירת מומחים

ד"ר אברהם בן-עזרא 12.10.2009
ראוי שתותנה בכמה תנאים

נגיסה באפשרויות לחקור את מומחה בית המשפט אל מול חוות הדעת המקצועיות של מומחי הצדדים, כפי שעולה מתקנות סדר הדין האזרחי, בצד צמצום מהותי [שעלול להיות שרירותי] של אפשרויות חקירת מומחי הצדדים, אמנם תחסוך זמן יקר מבית המשפט, אך חיסכון זה אינו צמצום הבי...


התרופה להערכה נמוכה היא - דרישת תיקון!

ד"ר אינג' אברהם בן-עזרא 29.09.2009
התרופה להערכה נמוכה היא - דרישת תיקון!

מצדו של הדייר, דרך התיקון ועלותה לא חשובות כלל. אם הקבלן מאמין בנסים, שיתפלל, ובלבד שהרטיבות תיעלם מהדירה...

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלום לקבלן - חיובים שלובים

יש קשר חוקי בין איחור במסירת הדירה לבין עיכוב תשלומים לקבלן. שני אלה הינם חיובים השלובים זה בזה, ולפי חוק המכר הינם חיובים מקבילים.


מכירת הדירה במהלך התביעה

ד"ר אברהם בן-עזרא 17.09.2009
עגמת נפש, החזרים, שכר טרחה, הוצאות ועוד

רוכש דירה אשר לא גר בדירה אלא קנה אותה לצורך עסקי, אף שמכר אותה עוד בטרם גמר הליכי התביעה אשר הגיש נגד הקבלן - זכאי לפיצויים בגין ליקויי הבנייה כמו גם בגין נזק נלווה ועגמת נפש

ליקויי בניה וירידת ערך הדירה

ד"ר אברהם בן-עזרא 17.09.2009
רוחב הפרוזדור

ניתוח פסק דין חשוב בנושאי ליקויי בנייה בדירת מגורים בבית משותף, עם התייחסות לשינויים שחלו בתקנות בהקשר לפרטי הליקויים.


אחריות הקבלן מעבר למועד פסק הדין

ד"ר אברהם בן-עזרא 21.06.2009
התיקון בפועל כבר לא רלוונטי

אין לסמוך כלל על מומחה בית המשפט שיתווה דרך בטוחה לביטול הליקויים ו/או שיקציב סכום כסף מתאים בחוות דעתו למטרה זו. מומחי בית המשפט אינם מבינים את תפקידיהם ומפרשים לא נכון את כתב המינוי שלהם, כאילו הם אינם מומחים כלל אלא בחזקת מגשרים, בוררים, שופטים...

בקורת מבנים ואיכות המגורים

ד"ר אברהם בן-עזרא 19.06.2009

מאמר שלא מתנצל המבהיר את היתרונות של תהליך בקורת המבנים - לציבור ולפרט.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | הבא »