אהרן ברק נרצח פעם שלישית – הרוצחת הפעם: מרים נאור (מחזה דוקודרמה)

*** בנימין עבאס, מחמוד טראמפ ודונלד נתניהו עושים שלום ***

Benjamin Abbas, Mahmoud Trump and Donald J. Netanyahu Make Peace in the Middle East

עו"ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות  האזרח הבא – מצע מעודכן, אפריל 2017!

*** המאמר ה-4500: למרים נאור, על אמון הציבור בשופטיו ***  איילת שקד – כשלון ושחיתות *רובינשטיין אליקים הנבל – עכשיו תורך! * מישאל חשין – קווים לדמותו *** עמיעד רט, שופט: גנב! גנב! גנב!!! מדוע אתה לא תובע אותי?! *** אתר "משוב העם" לזכרו של אשר יגורתי גרוניס, טרוריסט פסיקת ה"הוצאות" *** בית המשפט העליון מחפה על מושחתי ההוצל"פ


חידון קימקא, יולי 2008, נושא פרסים: כמה תעלה לנו עיסקת גלעד שליט?

האתר של קימקא 03.07.2008 12:05
חידון קימקא, יולי 2008, נושא פרסים: כמה תעלה לנו עיסקת גלעד שליט? - חילופי-שבויים - שחרור מחבלים - דם על הידיים


לכל הפותרים יינתנו פרסי-כבוד, ופרסים כספיים יינתנו למתקרבים לפתרון הנכון.חידון קימקא, יולי, 2008: השאלות

שאלה ראשונה: מי הכריז ביולי 2006, עם חטיפתו של גלעד שליט, "לא ננהל משא ומתן עם טרוריסטים"?

שאלה שנייה: מי הכריז ביולי 2008: "לא אירתע מהמחירים הכואבים בעיסקה המתגבשת לשחרור גלעד שליט"?

שאלה שלישית: כמה זמן עבר בין שני התאריכים הנ"ל?

שאלה רביעית: כמה שבויים, אסירים או כלואים אחרים תיתן ישראל תמורת גלעד שליט?

תנאי התחרות:

 • כדי לזכות בפרס חייב כל משתתף: לענות נכונה על שלוש השאלות הראשונות, ולנחש את התשובה לשאלה הרביעית.
 • כל עוד לא נתקבלה ע"י הממשלה, או ע"י מי שהוסמך על ידה, החלטה סופית (להלן – החלטה) בשאלה האמורה רשאי כל משתתף לשלוח תשובה חדשה, אשר תבוא במקום קודמתה.
 • אם תודלף לציבור ההחלטה הצפוייה ייחשב הדבר כאילו נתקבלה החלטה כאמור, והאתר של קימקא יפרסם בהקדם האפשרי הודעה על כך (להלן – הודעה) – בין לפני ההחלטה, בין אחריה.
 • נתקבלה החלטה כאמור יפרסם האתר של קימקא את תוצאות החידון, שמות הזוכים וסכומי הפרס.

קביעת סכומי הפרסים

 • סך-כל הפרסים יהיה הסכום הכללי שייתרם, כאמור להן, תחת הכותרת תרומות לחידון.
 • הניחוש הקרוב ביותר למספר שייקבע בהחלטה יזכה את המנחש בחמש שמיניות מהסכום האמור;
 • הניחוש השני בקרבתו יזכה את המנחש בשתי שמיניות מהסכום האמור;
 • הניחוש השלישי בקרבתו יזכה את המנחש בשמינית אחת מהסכום האמור.
 • ניחשו שניים או יותר מספר זהה, ייחשבו אלה כזוכים בשניים או שלושה מהפרסים המתאימים, והפרס או הפרסים יחולקו ביניהם שווה-בשווה.
 • פותרי החידון ישלחו את תשובותיהם לח"מ, לפי הכתובת quimka@quimka.com. בשורת הנושא (subject) יירשם פתרון לחידון קימקא, יולי 2008. הח"מ יאשר קבלת הפתרון.

חלוקת הפרסים

 • כל תורם יעניק את סכום תרומתו, לפי היחס שייקבע, במישרין לכל אחד מהזוכים.
 • האתר של קימקא, או מי מבעליו או עורכיו, לא ייזכה ולו באגורה אחת מהפרסים.

תרומות לחידון

 • המבקשים לתרום לסך-כל הפרסים יודיעו לח"מ על הסכומים אותם הם יסכימו לתרום, לפי הכתובת quimka@quimka.com. בשורת הנושא (subject) יירשם תרומה לחידון קימקא, יולי 2008. הח"מ יאשר קבלתה של הודעת התרומה.
 • תרומה אינה מונעת מהתורם להשתתף בחידון כפותר.
 • הח"מ מתחייב לא להעניק לתורם שום יתרון בשל תרומתו, ולא למסור לו שום מידע שלא ניתן לפרסום על פי תנאיו של חידון זה.

פרסי הכבוד

פרסום

ערעורים

 • תוך שבעה ימים מפרסום הזוכים והפתרונות רשאי כל הטוען לזכייה שלא נכלל בהודעת הזכייה לערער על התוצאה, לפי הכתובת quimka@quimka.com. בשורת הנושא (subject) יירשם ערעור על התוצאות, חידון קימקא, יולי 2008. הח"מ יאשר קבלתה של הודעת הערעור..
 • תוך שבעה ימים תפורסם ההחלטה בערעור, ויחולקו הפרסים.
 • המבקש ששמו לא יפורסם יציע דרך למנוע "רינונים" על חלוקת פרסים "מתחת לשולחן".

אחריות משפטית ומוסרית

 • התורמים מחוייבים מוסרית כלפי הזוכים.
 • האתר של קימקא, בעליו ועורכיו, אחראים משפטית ומוסרית שלא ליהנות ולו באגורה מהפרסים.
 • כל מידע המגיע אל הח"מ כאמור לעיל יישמר בסודיות מלאה, ולא יפורסם, אלא בכפוף לאמור לעיל.
 • הח"מ מחוייב בתום-לב מלא כלפי כל הפותרים והתורמים.

 

שמחה ניר,   עו"ד

עורך          ראשי

האתר של קימקא

 

 Anonymous
שמחה
שמחה
הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה